Franska tåg har blivit tystare

Franska järnvägsbolaget SNCF:s tåg av typ Regiolis på stationen i Strasbourg. Foto: SNCF

Bullernivån från franska tåg minskade med 10 dB, meddelar järnvägsbolaget SNCF. Huvuddelen av minskningen har uppnåtts genom bytet av bromsmaterial från gjutjärn till komposit.
 
De senaste TGV-tågen har skivbromsar i komposit, vilket kraftigt minskar gnisslet vid inbromsningar. Nu har nästan hela TGV-flottan rustats upp. Frankrikes 65 000 vanliga järnvägsvagnar håller på att genomgå samma utbytesprogram.
 
Bullret och gnisslet är tågens värsta miljöproblem, konstaterar järnvägsbolaget SNCF i sin första miljörapport. 2019 ålades företaget att utarbeta en plan för ett omfattande byte av bromssystem .