Järnvägsplanen för dubbelspår mellan Hallsberg–Stenkumla klar

Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg ska ansluta till det befintliga dubbelspåret norrut mot Örebro och det kommande dubbelspåret söderut. Foto: Trafikverket

Järnvägsplanen för Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla är nu klar och skickad till Trafikverkets enhet Juridik och planprövning för fastställelse. I somras var järnvägsplanen utställd för granskning.

Trafikverket räknar med att planen kommer att fastställas under nästa sommar.