Alstom planerar deltagande i moderniseringen av Ukrainas järnvägssektor

Alstoms VD, Henri Poupart-Lafarge (3:e fr. ovan på höger sida) noterade under samtalen att företaget inte bara överväger samarbete när det gäller moderniseringen av rullande materiel på den ukrainska järnvägen, utan också ett långsiktigt samarbete för underhåll av ukrainska lokflottan och skapande av jobb i Ukraina. Foto: UkrInform

Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffade  nyligen Alstoms VD Henri Poupart-Lafarge för att diskutera utsikterna för omfattande samarbete inom järnvägssektorn.

Som statschefens presstjänst informerar betonade Zelensky Ukrainas intresse av att genomföra gemensamma projekt.

- Trots den pågående COVID-19-krisen runt om i världen måste ländernas ekonomier fortsätta att utvecklas, och gemensamma projekt utgör grunden för detta. Projekten fokuserade på mervärde och ökad sysselsättning är en prioritet för oss. Det är därför infrastrukturprojekt är viktiga för Ukraina, sade president Zelensky.

Enligt Zelensky genomför Ukraina för närvarande aktivt ett omfattande vägbyggnadsprogram. Mer än 4000 kilometer av planerade 25000 kilometer prioriterad järnväg av statlig betydelse har moderniserats hittills.

Dessutom pågår arbetet med att utveckla vattentransporter. Separat noterade Volodymyr Zelensky att, den ukrainska järnvägsnätet, är ett av de största i Europa med en längd på cirka 22000 kilometer. Enligt planerna kommer linjenätet att förlängas med ytterligare 3000 kilometer ny järnväg i framtiden.

- Att säkerställa lokaliseringen av en del av produktionen i Ukraina kommer inte bara att stimulera utvecklingen av den inhemska industripotentialen, utan kommer också att hjälpa ukrainska producenter att komma in på exportmarknader på grund av att de ingår i globala försörjningskedjor, sade Alstoms chef i ett pressuttalande.

Sådana projekt är extremt viktiga, konstaterade Volodymyr Zelensky.

Alstom är en fransk multinationell tillverkare av rullande materiel som verkar över hela världen på en rad järnvägstransportmarknader och är verksam inom områdena persontransporter, signalering och lokomotiv.