Green Cargo sätter Eurodual-lok i drift

Oskar Stenstrøm, Godsdirektör på Bane NOR & Bengt Fors vd Green Cargo Norge. Foto: Green Cargo

Nu börjar en ny era för norsk godstrafik. Green Cargo sätter i drift de första två av nästa generation lok för godstrafiken i Norge. De nya Eurodual-loken är starkare, bättre anpassade till tuff norsk topografi och bidrar till att minska förseningarna i järnvägsnätet. Med det nya loket kan ett godståg ersätta så många som 30 lastbilar. Norge är det första landet i Norden som använder det nya loket.

Bengt Fors, VD för Green Cargo Norge, presenterar stolt nyheterna på godsterminalen vid Alnabru i Oslo.

– Vårt nya lok har sex axlar jämfört med fyra på dagens lok, och detta ger ett bättre grepp i rälsen. Loket har också en betydligt starkare motor vilket gör det nya loket mer lämpligt för det norska järnvägsnätet med många och branta stigningar, säger Bengt Fors.

Green Cargo är en av de första aktörerna som använder den nya generationen lok i Europa. Loket vid Alnabru är det första i Norden. De nya Eurodual-loken har både en elmotor och en dieselmotor.

– Med två olika motorer kan loket användas på alla spår, oavsett elektrifiering. Det är möjligt att växla mellan de två motorerna under gång. Detta minskar risken för att den fastnar och det bidrar till bättre punktlighet i tågtrafiken, förklarar Bengt Fors. Det nya loket kan dra ett tåg med upp till 30 godsvagnar, jämfört med 20 godsvagnar med dagens lok.

– Om två fyraxliga lok har krävts för att dra ett godståg kan Eurodual-loket dra tåget ensamt. Det nya loket minskar driftskostnaderna och ger utrymme för fler godsvagnar, fortsätter Bengt Fors.

Godsdirektör på Bane NOR, Oskar Stenstrøm, är positiv till att Green Cargo nu tar i bruk två moderna, specialbyggda lok.

– Som infrastrukturansvarig är vi mycket positiva till att en central godsoperatör investerar i nya och toppmoderna lok. Det har en omedelbar effekt – både på godstrafikens kapacitet och effektivitet. Detta bidrar till att stärka konkurrensfördelarna för godstransporter på järnväg, säger Oskar Stenstrøm. Mer kapacitet i järnvägsnätet minskar också belastningen på tunga transporter och lastbilar på de norska vägarna.

I ett tungt trafikerat järnvägsnät ökar det nya loket transportkapaciteten för gods utan att öka belastningen på järnvägsnätet.

– Med undantag för korta sidospår, som begränsar tåglängden, finns det begränsningar för antalet godståg och vilka lok som kan anslutas på olika sträckor. Det är viktigt att hitta lösningar för längre tåg, både genom att bygga korsande spår men även på andra sätt. Denna typ av lok kan också minska risken för att det fastnar och bidrar därmed till bättre punktlighet i tågtrafiken, påpekar Oskar Stenstrøm.