Utformning av centralstationen i Norrköping klar

Beslutet fattat – station i upphöjt läge gäller för Norrköping. Foto: Norrköpings kommun

Kommunfullmäktige i Norrköping har nu fattat det avgörande beslutet för hur den nya centralstationen ska utformas i samband med att Ostlänkens nya järnvägsspår dras genom Butängen. Under den medborgardialog som genomfördes om stationsläget, framkom det att de flesta Norrköpingsbor önskar att stationen byggs i upphöjt läge på en bro.

– Precis som många Norrköpingsbor har uttryckt är det här en satsning för framtiden. Det är viktigt att skapa så bra förutsättningar för Norrköpings utveckling som möjligt nu när vi har chansen att bygga något nytt från grunden, säger Olle Vikmång (S), som nyligen tillträtt på posten som kommunstyrelsens ordförande.

Alternativet där järnvägen går på en bro genom Butängen skapar goda möjligheter för stadsutveckling kring den nya stationen. Genom det upphöjda läget kan alla trafikslag enkelt passera järnvägen, vilket medför att norra och södra staden länkas samman på ett smidigt sätt. Men alternativet innebär också att kommunen behöver betala för merkostnaden som tillkommer genom att bygga spåren i upphöjt läge.

– Vi har goda finansiella möjligheter att klara av den här investeringen, vi tror på att det här kommer leda till ökad inflyttning, fler arbetstillfällen och en positiv utveckling för hela Norrköping, säger Fredrik Björkman (M), oppositionsråd.

Beslutet innebär att Norrköping valt väg framåt och att arbetet kan fortsätta tillsammans med Trafikverket för att utforma den nya stationen. Nästa steg blir att teckna avtal med Trafikverket kring kostnadsfördelningen. Partnerna är redan nu överens om principer för medfinansieringen.