MTR tar över driften av Mälartåg

Mälardalstrafiken trafikeras av 53 nya Stadler ER1 tåg. Foto: MTR

MTR har fått förtroendet att ta över uppdraget att driva Mälartåg  med trafikstart i december 2021. Det meddelar de regionala trafikhuvudmännen för Mälartåg, Mälardalstrafi. Avtalet, med trafikstart den 12 december 2021, sträcker sig över 8+1 år och omfattar trafikdrift, kundservice ombord, driftledning och störningshantering, fordonsunderhåll, fordonsstäd samt ersättningstrafik.

– Det känns fantastiskt att vi har fått förtroendet att driva Mälartåg. Mälardalsregionen står inför en spännande tid med utökad tågtrafik, nya tåg, en ny depå och en sammanslagning av två tågtrafiksystem. Tillsammans med Mälardalstrafik kommer vi göra vårt yttersta för att utveckla framtidens Mälardalen och bidra med det MTR är bäst på: Att skapa en attraktiv och hållbar kollektivtrafik för oss och nästa generation, säger Mark Jensen, vdMTR Nordic. 

Mälardalstrafik Mälab ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Årligen reser ca 11 miljoner resenärer i systemet. Systemet trafikeras av 53 nya Stadler ER1 tåg där 32 redan är i trafik samt 9 Reginatåg. Fordonsunderhåll kommer att ske i en nybyggd depå i Eskilstuna.