Danmark öppnar fyra nya tågstationer

I Danmark satsar man hårt på att uppgradera sitt järnvägsnät. Foto: Banedanmark

Öppnandet av de fyra nya stationerna markerar ett viktigt steg på vägen mot framtidens järnväg, där grön tågdrift bidrar positivt till klimatet, fler tåg minskar trängseln och fler spår och stationer kopplar bättre infrastruktur.

Hösten 2019 inledde Banedanmark byggandet av Vinge Station och stationen öppnas i december 2020 Den nya stationen ligger på S-tågnätet mellan Ølstykke Station och Frederikssund Station. Stationen är utrustad med hissar och en gångväg som gör det möjligt att växla mellan stationens två plattformar. I samband med den nya stationen kommer Frederikssunds kommun att etablera tillfartsvägar, förgårder och parkeringsmöjligheter.

Banedanmark är i full gång med Ringsted-Femern Railway. I samband med uppgraderingen av järnvägen mellan Ringsted och Næstved har Banedanmark flyttat spåren öster om Glumsø. Det är också viktigt för Glumsø Station, som har byggts om. En ny gångbro har byggts 100 meter söder om den gamla gångbroen och plattformarna har upprättats 200 meter söder om de gamla plattformarna vid stationsbyggnaden. Den 29 november invigdes Glumsø Station praktiskt taget.

Öster om Esbjerg Station bygger Banedanmark Jerne Station. Jerne Station kommer att vara en lokalstation på Esbjerg Nærbane, som går mellan Varde, Esbjerg och Ribe, som kommer att betjänas av de regionala tågen i området. Den nya stationen ligger vid Skolebakken.

Snart kan man ta tåget hela vägen till terminalen på Ålborgs flygplats. Banedanmark har etablerat en 3 kilometer lång anslutningsbana till Danmarks tredje största flygplats. Spåret hjälper till att binda infrastrukturen bättre tillsammans. Samtidigt kommer banan att bidra till ett allmänt lyft för kollektivtrafiken i Ålborgsområdet.

Glumsø Station och sträckan på linjen Ringsted-Femern förbinder Danmark bättre med Europa, stationen på Aalborgs flygplats förbinder transport med tåg och flyg bättre, medan Jerne Station och Vinge Station ger bättre tillgång till tåg och bidrar till mindre trafikstockningar på vägarna. De nya anläggningarna spelar alla en viktig roll - både i förhållande till klimatet och digitaliseringen av tågverksamheten, som utgör kärnan i framtidens järnväg.