Deutsche Bahn sätter in 15 nya ICE-tåg och 100 specialtåg i jultrafik

Deutsche Bahn erbjuder passagerarna så mycket extra utrymme under resan som möjligt genom att sätta in 100 extra tåg i jultrafik. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn gör resorna säkra i Tyskland eller genom Tyskland till jul med ett omfattande åtgärdspaket. För detta ändamål kommer cirka 100 extratåg att användas på de viktigaste turistlinjerna mellan 18 och 27 december med syfte att kunna att erbjuda passagerarna så mycket extra utrymme som möjligt.

De resande ska kunna hålla ett optimalt avstånd. Dessutom ökar DB närvaron av säkerhetspersonal, som är ombord i upp till 50 procent av alla fjärrtåg för att kontrollera bland annat att munskyddskravet uppfylls.

Nyligen anpassade DB sitt bokningssystem för tågresor så långt som möjligt till den nuvarande koronasituationen och till de skyddsåtgärder som fortfarande finns.

Genom den aktuella betydande utbyggnaden av transporterbjudanden till jul 2020, anpassningen av bokningssystemet samt utbyggnaden av maskkontroller tillämpar DB de senaste federala och statliga bestämmelserna.

Den tyska federala regeringen uppmanar passagerarna att avstå från att resa överhuvudtaget under julen. Resorna bör göras endast i undantagsfall.

1. Fler fordon: 15 nya ICE-tåg tas i bruk i december - mer än någonsin tidigare på en månad.

2. Fler resor: Cirka 100 specialtåg kommer att trafikera på huvudlinjerna vid jul 2020.

3. Fler platser: I slutet av året kommer kunderna att ha ytterligare 13 000 platser tillgängliga varje dag.

4. Fler förbindelser. I med den nya tidtabellen från 13 december utökas avgångarna avsevärt igen. För första gången avgår tågen mellan Hamburg och Berlin varje halvtimme.

5. Mer utrymme: Endast 60 procent av fjärrtågsplatserna kan reserveras. DB ger information om det nuvarande utnyttjandet av tågen på internet.

6. Fler maskkontroller: I december kommer DB återigen att öka säkerhetsstyrkornas närvaro: säkerhetsgrupper är ombord i upp till 50 procent av alla långväga tåg för att säkerställa att maskbehovet följs.

Mer förutsägbarhet införs: Ett nytt verktyg i Bahnhof Live-appen visar hur full respektive avgångs- och ankomststationen är på mer än 100 tågstationer. Med den nya appen kan resenärer se om utrymmet på deras station för närvarande är mindre, normalt eller mer upptagen än under de föregående veckorna.