Newag har levererat 30 Griffin-lok punktligt till PKP Intercity

Desa nya elektriska lok av typ Griffin kommer att sättas in på de linjer i hela Polen som bedrivs av PKP Intercity. Foto: Newag

Företaget Newag från Nowy Sącz slutförde nyligen leveransen av 30 Griffin-lok, som tillverkades på uppdrag av polska PKP Intercity enligt ett kontrakt som ingicks 2018. Bruttovärdet för hela kontraktet är 551,4 miljoner zloty (123 miljoner euro).

Som Newag meddelade, tillverkades alla 30 lok inom 11 månader och levererades enligt det överenskomna schemat. PKP Intercity skulle ta emot de beställda fordonen senast i slutet av november vilket också skedde.

I maj 2018 undertecknade PKP Intercity ett kontrakt med Nowy Sącz-företaget Newag för inköp av 20 nya elektriska tåg av typ EU160 Griffin. Kontraktet kompletterades med ytterligare 10 fordon i september 2019 som en del av det så kallade alternativet. Kontraktsvärdet ökade till 551,4 miljoner PLN brutto ( 123 miljoner euro) efter kompletteringen. Representanter för båda företagen betonar att detta är de modernaste elektriska loken i Polen.

De nya loken färdas med en hastighet på upp till 160 km/h. De uppfyller kraven i europeiska tekniska specifikationen för driftskompatibilitet. Fordonen är utrustade med det europeiska tågkontrollsystemet ETCS nivå 3 och utrustade med ett fjärrdiagnossystem som möjliggör realtidsövervakning av driften.

Inköpet av dessa Griffin-lok är en del av PKP Intercitys vagnmoderniseringsprogrammet, som samfinansieras med hjälp av EU-medel.