Helsingfors planerar flera nya spårvagnslinjer

Två spårvagnar i Helsingfors. En för vanliga dödliga och en till höger i bilden för spårvagnsentusiaster och turister. Foto: Kaupunkiliikenne.Net

Den finländska huvudstaden Helsingfors spårvägslinje 9 förlängs från stadsdelen Böle till Ilmala. Den nya ändhållplatsen placeras på det nya Ilmalatorget, norr om vattenborgarna. Byggandet inleddes 2020, och målet är att det nya avsnittet ska vara klart 2022.

I västra Helsingfors planeras en snabbspårväg från centrum via Munksnäs, Haga och Lassas till Gamlas. Snabbspårvägen kopplar samman knutpunkter för trafiken och betjänar det urbana kompletteringsbyggande som planeras längs Hoplaxvägen och Vichtisvägen. Vid Gjuteriets station byggs samtidigt en omstigningsstation för buss-, spårvägs- och närtågstrafiken. Beslut om förverkligandet av snabbspårvägen fattas under 2020 och byggandet kan börjar år 2025.

Utöver Vichtisvägens snabbspårväg planeras även nya spårvägsavsnitt mot västra innerstaden, till Fredriksgatan, Topeliusgatan och Nordenskiöldsgatan. Spåravsnitten kompletterar nätverket av spårvägar i innerstaden och möjliggör minskad busstrafik i området.

En allmän planering av snabbspårvägen till Vik och Malm (VIIMA) är pågoende. Den nya snabbspårvägen binder Vik och Malms flygplatsområde till Helsingfors centrum. Man undersöker möjligheten till sidospår från flygplatsområdet till Malms station och till Jakobacka, där det är möjligt att ansluta till Vandas spårväg. Översiktsplanen blir klar mot slutet av år 2020, och bygget av snabbspårvägen torde inledas 2027.

Tusbyleden är utöver Vichtisvägen och Degerövägen en av de första stadsbulevarderna som ska genomföras enligt Helsingfors nya generalplan. Stamförbindelsen för kollektivtrafiken längs bulevarden är en snabbspårväg från centrum via Tavastvägen och Backasgatan till Tusbyleden. Översiktsplaneringen för spårvägen sker under åren 2021–2022, och spåret byggs mot slutet av 2020-talet. I samband med bulevardprojektet förnyas också Kottbys terminal för ombyten.