Testar digitala automatkoppel

Green Cargo testar digitala automatkoppel för effektivare godstrafik. Foto: Green Cargo

Det är snart dags för de utrustade vagnarna med automatkoppel att lämna verkstaden i Eskilstuna och åka till Luleå. Det är där Green Cargo ska utföra testerna av olika automatkoppel under de svenska vinterförhållandena. Samtidigt kommer tester att utföras parallellt i Österrike, Tyskland och Schweiz. Automatkoppel innebär många fördelar för branschen både när det gäller säkrare arbetsförhållanden, ökad produktion som möjliggör större volymer på järnväg för en hållbar logistik. Den här effektiviseringen är en viktig del att flytta över mer gods från väg till järnväg.

Automatkoppel för tåg utvecklades redan på tidigt 1900-tal och används på alla nya persontåg. För godståg kopplas dock järnvägsvagnarna fortfarande ihop och isär manuellt med skruvkoppel. Med digitala automatkoppel och kompletterande digitala lösningar kan kapacitet, punktlighet, arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet förbättras betydligt för godstrafiken på järnväg.

Med digitala automatkoppel, DAC, kan ett flertal tidskrävande och riskfyllda arbetsmoment automatiseras samtidigt som man erhåller säker datakommunikation och effektiv energiförsörjning. Det öppnar för nya moderna logistikkoncept och en mängd digitala applikationer.

– Införandet av automatkoppel är nödvändigt för att uppnå en kostnadseffektivitet som gynnar hela järnvägssystemet, menar Jan Bergstrand, koordinator för godsprogrammet Shift2Rail.

Projektet FR8RAIL, som är en del av godsprogrammet i Shift2Rail, förbereder nu avfärd av tolv vagnar som utrustats med tre typer av digitala automatkoppel. Testerna genomförs i Tyskland, Österrike, Schweiz och här i Sverige, där fokus ligger på vinterförhållanden. Projektet hoppas på kyla, mycket snö och gärna blåsigt i Luleå-trakten där testerna ska utföras.

– Tillsammans med Green Cargo, fler europeiska branschaktörer och akademin ska vi testa olika automatiseringsnivåer och utvärdera funktion, effekt, kompatibilitet i systemet, kostnader m.m. berättar Anders Ekmark, strategisk planerare och projektledare för FR8RAIL.