Strukton sågar förslaget "Framtidens järnvägsunderhåll"

Förslaget riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden inom järnväg. Arkivbild

Strukton som utpekad remissinstans har den 21 oktober lämnat sitt yttrande rörande  förslaget Framtidens järnvägsunderhåll. Struktons huvudbudskap i yttrandet är att man inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag.

– Vi är djup bekymrade över den inriktning och de överväganden samt förslag som detta betänkande för fram. Att återförstatliga åtta drift- och underhållskontrakt, fen teknikkontrakt samt bygga upp en maskinpool i Trafikverkets regi riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden inom järnväg, säger vd Johan Oscarsson.

Strukton har lämnat ett fullständigt yttrande i enlighet med betänkandets disposition. Sammanfattningsvis kan följande punkter lyftas fram ur vårt samlade yttrande;

  • Underhållsverksamheten är inte huvudorsaken till tågförseningar i Sverige – banarbete och infrastrukturfel står endast för 1,9 procent!
  • Ökad kostnadseffektivitet/produktivitetsökning kopplat till konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet, enligt VTI.
  • Den rådande akuta kompetensbristen inom järnvägsyrkena måste åtgärdas!
  • Maskinpool i Trafikverkets regi föreslås av utredningen trots fungerande marknad – inte ett samhällsekonomiskt effektivt förslag!
  • Trafikverkets ensidiga upphandlingsformer måste åtgärdas – idag uteslutande lägst pris istället för exempelvis funktion.
  • Den europeiska utvecklingen – ökad konkurrensutsättning av järnvägsunderhållet!
  • Struktons huvudbudskap är att inte kan ställa sig bakom utredarens överväganden och förslag.
  • En fullständig avsaknad av samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Hur ska staten kunna behålla Infranord om Trafikverket blir både beställare och utförare.