Evenemanget Järnvägsdagen flyttas till 2021

Järnvägsdagen arrangeras av Swedtrain och Tågoperatörerna på Waterfront Congress i Stockholm. Foto; Waterfront Congress

Järnvägsdagen är ett populärt evenemang med ett värdefullt tillfälle att skapa nätverk och att mötas inom branschen vilket är svårt att ersätta med ett digitalt evenemang. Därför flyttas Järnvägsdagen fram till nästa år. Järnvägsdagen skulle ha ägt rum den 30 november på Stockholm Waterfront Congress Centre, men på grund av covid-19-pandemin har Swedtrain och Tågföretagen beslutat att skjuta den framåt i tiden. Nytt datum för Järnvägsdagen är den 24 november 2021 på Waterfront. 

Ambitionen har varit att genomföra Järnvägsdagen enligt plan men det har även funnits beredskap för att flytta fram dagen om situationen kräver det. Nu tar Swedtrain och Tågföretagen nya tag med att ta fram ett fullspäckat program för 2021.