Järnvägen mellan Herrljunga och Borås får fjärrstyrning

Järnvägen mellan Herrljunga och Borås är en av de sista banorna i landet som saknar fjärrstyrning. Foto: Omexom

Omexom har tecknat kontrakt med Leonhard Weiss om att ansvara för leverans och installation av en ny signalanläggning i anslutning till Trafikverkets säkerhetshöjande åtgärder längs Älvsborgsbanan och sträckan mellan Herrljunga och Borås. Det nya uppdraget avser en omfattande leverans av teknisk utrustning i form av teknikhus, kiosker, kurar och skåp, som byggs av Omexoms verkstad i Arboga, samt installation av yttre signalanläggning.

– Järnvägen mellan Herrljunga och Borås är en av de sista banorna i landet som saknar fjärrstyrning av trafiken. Vi på Omexom ser fram emot att bidra med vår erfarenhet och kunskap för att skapa goda förutsättningar till ökad punktlighet, kapacitet och tillförlitlighet längs spåret, säger Lina Jonker Christiansen, Enhetschef Omexom.

Den stora inkopplingen planeras att utföras under sommaren 2021 i samband med byte av spår och växlar. Under det arbetet stängs Älvsborgsbanan av för all tågtrafik mellan Herrljunga och Borås.