Rejlers får uppdrag av Trafikverket i Finland

Foto: sxc.hu

Det finländska Trafikverket har anlitat Rejlers i samband med den satsning som görs på att förnya systemet för fjärrstyrning av järnvägsnätet i södra Finland.Rejlers anlitas för byggledning och övervakning av arbeten som ska förnya systemet för fjärrstyrning av det elektrifierade järnvägsnätet i södra Finland. Rejlers kommer även agera som säkerhetskoordinator.Uppdraget startar i november 2012 och kommer att pågå fram till slutet av 2014. Uppdraget är värt 285 000 euro.