Nederländska Prorail testar nytt halkskydd på järnvägen

Bilden visar hur WRC-antihalkskyddet fungerar. Illustration: Prorail

Nederländska tågoperatören Prorail kommer att testa ny slags halkskyddsvätska på landets järnvägsnät som förväntas också minska höga kontaktljud på hjulskenan.

Nederländska järnvägsföretaget (NS) kommer att utrusta 58 tåg av typ Stadler Flirt 3 Sprinter EMU:er med dispensärer för applicering av WRC-gel på rälshuvudet.

Denna typ av gel, som kallas Wheel Rail Conditioner (WRC), kommer att testas i stor skala både under hösten 2020 och hösten 2021 under lövfallssäsongen när skenor blir hala och orsakar svårigheter för tågen vid accelerering och bromsning.

Testerna kommer att äga rum i södra och östra Nederländerna.

Prorail applicerar för närvarande en blandning av minimala järnstycken, sand och potatisstärkelse på banavsnitt där det råder hala förhållanden som har upptäckts med hjälp av ett dussin tåg utrustade med dispenseringsutrustning.

WRC är en ny förebyggande åtgärd som Prorail tror också kan bidra till att minska hjulbruset med cirka 10 dB.

Om testerna lyckas kan Prorail börja använda WRC i större skala i framtiden.