VCD presenterade en plan för reaktivering av järnvägslinjen Ludwigsburg - Markgröningen

Stängda järnvägsstationen i Markgröningen, i tyska delstaten Baden-Württemberg. Foto: Wikimedia, kredit: K. Jähne

I ett brev till tyska delstaten Baden-Württembergs distriktsadministratör Allgaier har ekologiska trafikklubben VCD presenterat en plan om reaktivering av järnvägslinjen mellan städerna Ludwigsburg och Markgröningen och byggandet av den första fasen av Ludwigsburgs pendeltågnät.

Planen innehåller även anvisningarna om hur detta ska kunna genomföras utan längre dröjsmål.

- Om alla järnvägsrelaterade aktörer nu reaktiveras på ett lösningsorienterat sätt blir det möjligt att starta tågtrafiken senast under året 2023 till Markgröningen, säger VCD:s ordförande Matthias Lieb.

Under vintern 2020-2021 måste banvallarna rensas och förses med nya spår. Ett så kallat test för tidtabellstabilitet måste också genomföras snabbt så att det blir klart vilken infrastruktur som krävs, påyrkar VCD.

- Det är obegripligt att det  fortfarande två år efter överenskommelsen om utarbetandet av ett koncept för sträckans reaktivering saknas nödvändiga beslut för genomförandet av järnvägens öppnande, klagar Matthias Lieb.

Ur VCD:s synvinkel bör distriktskontoret nu snabbt ta itu med återaktivering av järnvägslinjen tillsammans med Deutsche Bahn.

Enligt VCD är det inte nödvändigt för distriktet att köpa linjen eftersom projektet kan genomföras även med hjälp av DB.

I den första etappen anser VCD att tågen bör trafikera mellan Ludwigsburg och Markgröningen var trettionde minut.

I ett andra steg kan stationer byggas vid W&W och i anslutning till så kallade Schusterbahn- linjen till staden Esslingen. Senare kommer tågen att avgå var femtonde minut.

Nästa etapp skulle sedan bli förlängningen av järnvägen till Markgröningens centrum, samtidigt som även sträckan Aldingen – Pattonville reaktiveras. Under den sista byggfasen kommer innerstadssträckan i Ludwigsburg att förverkligas och kopplas till Markgröninger Bahn, enligt VCD.

- Det är viktigt att politiska beslutsfattare äntligen börjar med implementeringen. Under de senaste 25 åren har många andra järnvägslinjer med mindre potential återaktiverats. Nu måste Markgröningen äntligen få sin anslutning, förklarar Matthias Lieb.