Deutsche Bahn bygger Europas modernaste underhållsanläggning för tåg i Cottbus

Europas modernaste anläggning för järnvägsteknik kommer att uppstå på platsen för Cottbus nuvarande underhållsdepå för lokomotiv.Foto: Deutsche Bahn AG / Max Lautenschläger.

Brunkol försvinner och ersätts av hållbar järnvägsteknik. I tyska staden Cottbus i östra Tyskland uppstår Europas modernaste och miljövänligaste underhållsanläggning för tåg och järnvägsteknik.

År 2026 kommer 1200 nya och högkvalitativa industrijobb att skapas i Cottbus. Den nya anläggningen kommer också att engagera 100 lärlingar.

Anläggningen är det första stora projektet som finansieras inom ramen av Tysklands federala infrastrukturförstärkningslag.

Med lagens hjälp bistår den federala regeringen och delstaterna sådana regioner som har drabbats av kolavvecklingen i delstaterna Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt och Nordrhein-Westfalen. Syftet är att skapa miljövänliga jobb och nya ekonomiska strukturer.

Den andra viktiga pelaren i Deutsche Bahns åtagande i östra Tyskland är utbyggnaden av ny järnvägsinfrastruktur. Järnvägslinjerna från Cottbus till Berlin, Leipzig, Dresden och Görlitz förlängs, elektrifieras och anpassas för högre hastigheter. Banavsnitten till Forst, Guben och den närliggande polska regionen moderniseras.

Moderniseringen innebär också att det byggs en ny ICE-hall för tungt underhåll av elektriskt drivna tågsätt (ICE 4), en hall för omvandling av dieselfordon till hybridteknik med elektrisk drift samt ett teknologicenter för hybridforskning och moderna verkstäder för tester. Allt detta kommer att uppstå på platsen för Cottbus nuvarande underhållsdepå för lokomotiv.