Siemens levererar 400 dual-mode lokomotiv till DB Cargo

Siemens Mobility tilldelades ramavtalet för leverans av upp till 400 stycken dual-mode-lokomotiv, vilket motsvarar en investeringsvolym på drygt en miljard euro. Bild: Siemens

Mindre dieselångor, mindre CO2 och ännu grönare profil: DB Cargo köper nya lok med två olika motorer för företagets stambanor och för rangerbangård. Fordonen kan bedrivas elektriskt eller med diesel. 

Vectron Dual Mode-lok kommer att levereras med specifik anpassning till det användningsområde som planeras av DB Cargo. Först och främst beställer Deutsche Bahns godföretag 100 lok från 248-serien. Leveranserna börjar 2023.

Diesellok används fortfarande idag för rangering av godsvagnar till kundens sidospår i en vagnstrafik. Trots att huvudlinjen är elektrifierad kan den sista milen vanligtvis bara köras med förbränningsmotor. 

Dual-mode-loket kan göra båda. Det kör både med dieselmotor och elektriskt på sträckor med luftledningar. Detta minskar dieselförbrukningen och koldioxidutsläppen. Med de nya loken sparar DB cirka åtta miljoner liter bränsle och 17 000 ton koldioxid varje år. DB Cargos mål är att utrusta cirka 70 procent av företagets diesellok med innovativa driftenheter fram till 2030