Deutsche Bahn påskyndar digitaliseringen av järnvägen

Automatisering och digitalisering är en förutsättning för att godstransporter på järnväg i Europa ska överleva. Foto: Deutsche Bahn

Järnvägsresenärer i Tyskland kan dra nytta av fördelarna med digital järnvägsteknik snabbare än någonsin.

I slutet av 2021 kommer konventionell sammankopplingsteknik för järnvägsverksamhet i Tyskland omvandlas till digital teknik i minst tio regioner, vilket kommer att säkerställa betydligt högre kapacitet och bättre kvalitet inom tyska järnvägsnätet.

Den tyska regeringen finansierar installationen av nya hopkopplingar med 500 miljoner euro, vilket möjliggör en snabb ökning av digitaliseringen av järnvägarna.

Med ett ”Memorandum of Understanding” i Berlin idag kom parterna, tyska Förbundet för järnvägsindustri (VDB), statliga järnvägsmyndigheten (EBA) och Deutsche Bahn, överens om att gemensamt främja denna omvandling.

Förutom den pågående upprustningen av linjenätet med det europeiska standardiserade tågstyrningssystemet ETCS, blir den digitala förreglingstekniken den viktigaste komponenten i det framtida programmet ”Digital Rail Germany”.

- Ministeriet BMVI främjar aktivt digitalisering inom järnvägstransporter. Den federala regeringen har investerat åtskilligt i införandet av den standardiserade europeiska kontroll- och säkerhetstekniken ETCS sedan 2015. I linje med vår huvudplan för järnvägstransporter vill vi nu ge järnvägsindustrin starkt stöd i form av 500 miljoner euro från det ekonomiska stimulanspaketet och göra vår nätinfrastruktur mer effektiv. Standardiserade, öppna och uppåt kompatibla gränssnitt möjliggör snabbare godkännande av systemen och järnvägsteknikföretagens breda deltagande i implementeringen. På detta sätt kan vi påskynda digitaliseringen av vårt järnvägsnät avsevärt. Eftersom de nya systemen är kompatibla med både befintlig och framtida sammankopplingsteknik från olika leverantörer, kommer den klimatvänliga järnvägen att bli det mest framtidssäkra transportmedlet under 2000-talet, förklarade Enak Ferlemann, parlamentarisk statssekreterare vid ministeriet för transport och digital infrastruktur, nyligen.