Tyska och schweiziska bullerregleringar hot mot godstransporter

Kompositbromsblock ännu inte färdigutvecklade för kallt klimat. Foto: Tågföretagen

De traditionella bromsblocken av gjutjärn måste bytas ut till bromsblock av kompositmaterial eller andra tystare bromssystem. Det är en följd av EU:s bullerreglering. En grovhuggen kompromiss innebär att december 2024 är slutdatum för gjutjärnsblock i internationell järnvägstrafik.

Norra Europa skulle dock behöva betydligt längre tid för att hinna med en anpassning till de nya kraven. Det beror på olösta säkerhetsproblem i nordiska vinterförhållanden med de rekommenderade kompositbromsarna.

De tyska och schweiziska bullerregleringarna är fortfarande orosmoln, med risk för stopp i godstransporterna redan i december 2020. Samtidigt är det ett hot mot kapaciteten i det svenska järnvägssystemet.

I mitten av september inväntas svar från Tyskland på EU-kommissionens brev, som inledde talan mot Tyskland om överträdelse av EU-rätten. Kommissionen stödjer Tågföretagens bedömning att den tyska lagstiftningen, som förbjuder godsvagnar med gjutjärnsbromsar, strider mot EU-rätten.

Källa: Tågföretagen