Ett första fullt digitalt utrustat S-Bahn-tåg har utvecklats för Hamburg

Det digitala tåget (till höger) presenterades nyligen på S-Bahn-depån Stellingen i Hamburg. Foto: Deutsche Bahn.

I oktober 2021 kommer S-Bahn-tåg med passagerare att styras digitalt för första gången mellan stationerna Berliner Tor och Bergedorf/Aumühle i Hamburg.

Initialt kommer fyra tåg att genomföra den helt automatiserade operationen i samband med nästa års internationella transportkongress ITS. Den tekniska ombyggnaden av det första S-Bahn-tåget har nu avslutats. Tåget presenterades nyligen på S-Bahn-depån Stellingen.

- Med detta pilotprojekt för ett digitalt S-Bahn-tåg utvecklar staden Hamburg aktivt framtida järnvägstrafik i form av innovativ teknik. Jag är glad att projektet gör goda framsteg och att vi kan vara en förebild för andra städer. Tekniken är en bra lösning för när det gäller att möta tillväxt i S-Bahns linjenät. I en genomförbarhetsstudie undersöker vi för närvarande en utvidgning av digitaliseringen till hela linjenätet, förklarade Anjes Tjarks, delstatsminister för transport och mobilitetsomställning.

- Konverteringen av de andra tre tågen pågår redan, testspåret är utrustat med ETCS (European Train Control System) och ATO (Automatic Train Operation). Tillsammans med Siemens utvecklar vi den teknik som har lett till den mest betydande tekniska förändringen i järnvägsverksamheten i flera år. Vi följer en plan som går ut på att utforma intelligenta och gröna lokala transportnät, berättade Jan Schröder, projektledare Digital S-Bahn Hamburg, i samband med presentationen av det första ombyggda S-bahn-tåget.