Skanska tar järnvägskontrakt i Tjeckien

Skanskas andel av kontraktet värd cirka 610 miljoner kronor. Arkivbild

Skanska har, tillsammans med Electrification of Railways in Prague, tecknat avtal med Tjeckiens järnvägsdirektorat om att uppgradera en järnvägssträcka på 8,5 kilometer i Brno, Tjeckien. Skanskas andel av kontraktet är värd 1,5 miljarder tjeckiska kronor, cirka 610 miljoner svenska kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020.

Skanska ansvarar för en fullständig uppgradering av infrastrukturen, justeringar inför elektrifieringsarbetet, som har som syfte att göra sträckan mer miljövänlig, samt för att fördubbla kapaciteten på en del av spåret.

Skanska kommer dessutom att bygga två nya hållplatser, flera nya passager för fotgängare, fyra nya korsningar, flera broar och kulvertar samt bygga om en stålbro för fotgängare. Den del av projektet som gäller elektrifieringssystemet genomförs av Electrification of Railways in Prague.