Grekland: Ny järnväg planeras i Makedonien/Thrakien

Ett elektriskt tåg, byggt av Siemens, av klass 120 anländer till stationen i Thessaloníki. Foto: Wikimedia, kredit: Phil Richards

Den planerade nya linjen Thessaloniki - Kavala - Toxoter har lett till betydande debatt i regionen, eftersom den gamla järnvägen från osmanska tiden förbinder alla större städer i regionen utom Kavala.

Sträckan är tekniskt i ett mycket dåligt skick. Dessutom erbjuder linjen åtminstone för närvarande helt oattraktiva och ytterst oregelbundna restider.

Den planerade nya linjen skulle förkorta banavsnittet Thessaloniki-Xanthi avsevärt och ansluta Kavala till allmänna järnvägsnätet.

Enligt regionala pressrapporter förklarade den ansvariga infrastrukturministern Karamanlis som svar på en parlamentarisk fråga, ”att den nya linjen år ett långsiktigt projekt.”

Även linjen Amphipoli - Nea Zichni (Mirini), som öppnades 1931 och nedmonterades 1970 bör aktiveras igen och utvidgas fram till den befintliga linjen i denna region.

Utvidgningen av den befintliga linjen betraktas av lokala intressenter snarare som ett kort- till medelsiktigt projekt. Regeringen anser att det återstår att se om det finns ett behov av tågtrafik för två parallella linjer. Men det behövs uppenbarligen mer intensiv planering.

Enligt tidigare rapporter har en del av hamnen i Alexandroupolis, den östligaste fastlandshamnen i Grekland, gjorts tillgänglig för amerikansk militär. En del politiska bedömare anser att järnvägstrafiken till hamnen utökar det de redan aktuella politiska spänningarna i östra Egeiska öarna, eftersom Turkiet uppenbarligen fruktar att USA kan öka kontrollen av sjöfarten i Dardanellerna.