Staden Karslruhe testar trafik med godsspårvagnar

CarGoTram är en godsspårvagnslinje i Dresden i Tyskland, som försörjer en lokal monteringsfabrik för personbilar med reservdelar. Nu kommer även Karlsruhe att testa denna transpotform. Foto: Wikimedia, Kredit: Cafeeinstein

Sydtyska Karlsruhe och stadens kollektivtrafikföretag Karlsruhe Transport (VBK) samt Albtal Transport (AVG), har offentliggjort planer om att påbörja försök med godstransporterande spårvagnar och spårvagnståg fram till 2022.

Avsikten är att minska trafikstockningar och luftföroreningar i staden.

Projektet, som bär namnet regioKArgo, går ut på att modifierade spårvagnar utför transporter av gods, främst konsumentvaror, mellan olika centrala nav i stadskärnan.

Varorna kan sedan levereras vidare till kunder via elcyklar, el-pickups eller andra miljövänliga transportmedel.

Avsikten är att dessa spårvagnar lätt kan anpassas för att transportera antingen passagerare eller gods allt enligt efterfrågan, vilket tar bort behovet av traditionella godstransporter med lastbilar.

Programvara som stödjer planering och optimering av kapacitetsanvändning på fordonen är en viktig del av projektet.

Gränssnittet mellan de godnav där spårvagnarna lastas och leverans inom sista mil från naven är grundläggande för att göra konceptet till ett livskraftigt och ekonomiskt förslag.

Projektet stöds av Offenburg University of Applied Sciences, FZI Research Center for Information Technology, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Deutsche Bahn Engineering & Consulting och Marlo Consultants.

En liknande godstransportservice har varit i drift i Dresden. Ett antal spårvagnar levererar delar till en bilfabrik i stadens centrum sedan 2001.