Tyska järnvägsstationer moderniseras för 40 miljoner euro av Deutsche Bahn

Bahnhof Zoo har flera plattformar för fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. Bahnhof Zoo var västra Berlins viktigaste järnvägsstation. I och med färdigställandet av Berlin Hauptbahnhof flyttades dock all fjärrgående trafik dit. Foto: Wikimedia, kredit: Arne Hückelheim

Deutsche Bahn (DB) och den tyska federala transportministern har presenterat ett program för att renovera 167 tågstationer över hela Tyskland under det kommande året. DB deltar med 40 miljoner euro för stationernas renovering.

En av Berlins viktigaste stationer är Bahnhof Zoo, Berlins andra stora järnvägsstation i den tyska huvudstadens västra del. I denna station har dock arbetena pågått redan många år. 

Vissa passagerare i Berlin kan inte längre komma ihåg en Zoo-tågstation utan en byggarbetsplats. Deutsche Bahn har sanerat stationen i Berlins City West sedan våren 2015. Och det finns inget slut i sikte. Arbetet skulle ursprungligen vara klart 2020. Nu är färdigställandet försenat enligt Berlins järnvägsrepresentant Alexander Kaczmarek i ytterligare år. Nytt slutdatum: 2027.

Ursprungligen öppnades stationen i februari 1882 för stadsbanan. 1902 öppnades en underjordisk del av järnvägsstationen som idag trafikeras av tunnelbanans linje U2. Det var Berlins första tunnelbanelinje som togs i bruk. 1934 och 1940 följde ombyggnationer och bl.a. byggdes fler spår. I augusti 1961 öppnades ytterligare en tunnelbanelinje som idag är linje U9.