Första franska BB79000 lokomotiv åter i tjänst

De två första underhållsloken av typ BB79000 startar servicen på franska höghastighetslinjer. Foto: SNCF Réseau

De första underhållslokomotiven av typ BB79000 från SNCF Réseau anlände till fabriken i Chalindrey i oktober 2019.

Dessvärre försenade en lagstiftningsförändring driftsättningen för dessa lok. Men efter en rad modifieringar tas de nu gradvis i drift.

Dessa BB79000-lok var i högsta grad efterlängtade i slutet av 2019. Så snart de anlände till underhållscentret Grand Est försenades emellertid deras driftsättning efter att det konstaterades avvikelser i lagstiftningen när det gällde motorhuvens utformning, som inte överensstämde med franska bestämmelser.

För att kunna lösa problemet utförde och kontrollerade franska SNCF Réseau ett stort antal lok i samarbete med landets säkerhetsmyndighet EPSF (Etablissement public de sécurité ferroviaire) och transportmyndigheten DGITM (Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer).

Alla resurser för avdelningen för rullande materiel mobiliserades och distribuerades inom ett snävt schema för att möjliggöra idrifttagning i slutet av maj. Som ett resultat har de två första loken kvarhållits i Chalindrey sedan 22 juli.

Syftet är att ersätta BB67200 med BB79000, som inte klarar av att utföra arbete på LGV:s höghastighetslinjer eller ens kan fungera som "TGV-nödförsörjning".

Därför kommer de 44 lokomotiv, som tågoperatören Akiem köpte av den tyska tillverkaren Vossloh Locomotives och som hyrs av SNCF Réseau tas i drift i början av 2022.

Ankomsten av de första två loken i Chalindrey planeras i slutet av augusti 2020, medan följande 40 loken levereras därefter etappvis fram till början av 2022.

Den första driftsättningen är planerad till oktober 2020 i Blainville (Meurthe-et-Moselle), följt av service på höghastighetslinjerna LGV Sud-Est och Méditerranée.