Dags för ett helhetsgrepp kring järnvägsinvesteringarna

"2019 hade antalet merförseningsminuter i SL-området orsakade av infrastrukturrelaterade fel minskat med nästan 40 procent." (Foto: Malin Larsson/MTR)

Nästan allt påverkas av coronapandemin och samtidigt står vi inför en omfattande klimatkris. Med låg ränta och ett gynnsamt investeringsklimat bör vi ta ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar, skriver Mark Jensen, vd för tågbolaget MTR på Altinget debatt idag.

MTR är Sveriges största tågbolag sett till antalet dagliga resenärer. Vi trafikerar sträckan Göteborg-Stockholm och på uppdrag av Region Stockholm och SL kör vi också pendeltåg och tunnelbana i Stockholm. I samverkan med andra aktörer arbetar vi kontinuerligt för att förbättra kollektivtrafiken. Tågresor bidrar positivt till klimatet när de ersätter mindre miljövänliga transportformer. För att kunna möta både befintliga och framtida behov krävs prioritering av järnvägsinvesteringar – och de behövs nu.

För beslut om långsiktiga investeringar krävs prognosverktyg som fångar hela bilden. Det är därför positivt att Trafikverket har givits i uppdrag av regeringen att ta fram uppdaterade kostnadsberäkningar för stambaneprojektet. Uppdraget måste även hantera den relevanta kritik som har riktats mot den prognosmodell som tidigare har använts. Modellen är bristfällig och saknar bland annat utrikesresor. Överflyttningen från flyg till tåg underskattas generellt. Modellen behöver också uppdateras med nya och mer korrekta priser på koldioxidutsläpp. Beslut om långsiktiga investeringar behöver baseras på korrekt underlag, skriver skriver Mark Jensen på Alltinget