Punktligheten första halvåret bästa någonsin

Persontågens punktlighet för hela det första halvåret 2020 landar på 93,8 procent. Arkivbild

Trenden fortsätter med ett bättre månadsvis punktlighetsresultat under 2020 jämfört med tidigare år. Utfallet för juni slutade på 92,2 procent då 64 557 av 70 003 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktligaste dag var midsommarafton. En rad tidstypiska sommarhändelser kom att bidra till att persontågens punktlighet under juni för första gången sedan november 2019 hamnade under 93 procent. Förutom att den pågående banarbetssäsongen inneburit mer omfattande hastighetssänkningar än planerat handlar det om åskoväder som påverkat signalanläggningen samt om höga temperaturer som orsakat bränder och risk för solkurvor.

– När vi nu summerat juni ser vi ändå att persontågens punktlighet för hela det första halvåret 2020 landar på 93,8 procent vilket är det klart bästa utfallet sedan nuvarande mått infördes 2013. Det visar att de insatser vi gör får effekt, vilket så klart sporrar oss i vårt pågående arbete med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Målet är att vi tillsammans med järnvägsföretagen över tid ska fortsätta leverera en jämn och hög punktlighet som gärna överträffar resenärers och godstransportköpares med rätta högt ställda förväntningar säger Madeleine Frödell, trafikledningsområdeschef Trafik.

Precis som under april och maj har corona-pandemin påverkat trafiken även under juni, främst i form av ett stort antal avbokade och inställda tåg. Under juni 2020 framfördes det knappt 15 procent färre persontåg än under juni 2019. Sett till antalet tågkilometer är minskningen nästan dubbelt så stor då det i hög utsträckning är långdistanståg som ställts in.