EU: - Använd munskydd ombord på europeiska tåg

Sedan april 2020 är det obligatoriskt att bära ansiktsmasker i alla tåg i Tyskland. Syftet med krav på munskydd är att gradvis undanröja restriktionerna för det offentliga livet under Corona-krisen i Tyskland. Foto: NahverkehrHAMBURG

En färsk rekommendation från EU uppmanar resenärer att använda munskydd.

– Vi följer med de finländska myndigheternas rekommendationer och tills vidare finns det inget tvång på att använda munskydd ombord på våra tåg, meddelar finländska tågoperatören VR:s kommunikationsavdelning.

EU publicerade nyligen en rekommendation om att alla tågresenärer borde använda munskydd ombord på tåg i Europa.

Munskydd rekommenderas av EU om man inte kan garantera ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter.

Dessutom rekommenderar man god handhygien, fysisk distansering och användning av mobilapplikationer som berättar antalet fall av coronaviruset.

Tågbolagen borde också förse personer som får symtom under tågresan med riktlinjer för hur de ska agera.

VR har redan under våren vidtagit ett flertal åtgärder för att undvika smittspridning.

– Vi har bland annat intensifierat städningen, det finns tillgång till desinficeringsmedel för händerna och man kan också köpa munskydd av konduktören, säger VR.

VR:s algoritmer försöker också tillgodose ett tillräckligt avstånd mellan passagerarnas sittplatser då man beställer biljett via nättjänsterna.

– Vi uppmanar också resenärerna att inte köa när man lämnar tåget och att välja tågresor utanför den värsta rusningstiden.

Enligt kommunikationsavdelningen gör majoriteten av resenärerna sitt bästa för att ta rekommendationerna i beaktande.

Bakom den nya rekommendationen står Europeiska kommissionen, Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

I rekommendationen framgår också bland annat att tågpersonalen ska bära munskydd och att de ska få undervisning i hur man använder dem.

Personalen ska stanna hemma om de känner av symtom som tyder på coronaviruset.

Källa SPT