Finländsk kommun vill köpa tågturer till Helsingfors 

Sjundeå järnvägsstation är en järnvägsstation på Kustbanan Åbo-Helsingfors i den nyländska staden Sjundeå. Huvudstadsregionens närtrafiks Y-tåg stannar vid stationen. Stationsbyggnaden byggdes 1898-99 efter ritningar av den finländske arkitekten Bruno F. Granholm. Numera fungerar byggnaden som kafé och som bostad. Avståndet från Kyrkslätts järnvägsstation är 21,7 kilometer och från Ingå järnvägsstation 19,3 kilometer. Foto: Creative Commons; kredit: Vitaly Repin

Sjundeå kommun i närheten av den finländska huvudstaden ger inte upp försöken att diskutera sig fram till ytterligare tågturer till Helsingfors. Största delen av kostnaderna står andra kommuner för i så fall 

Bildningsnämnden ansåg tidigare att de förbindelser som finns räcker till, men det svaret gillade inte en del lokalpolitiker. 

Bildningsnämnden: Finns inte tillräckligt med pendlande studerande 

Bildningsnämnden motiverade sitt negativa svar bland annat med att det inte finns tillräckligt med studeranden som behöver förbindelser till huvudstaden just den avsedda tiden. Nämnden ansåg också att kommunens ekonomiska resurser inte räcker till för detta. 

Då motionen behandlades i kommunstyrelsen var man inte inne på samma linje, utan ville att man gör en ny utredning av ekonomin och antalet användare. 

Det här ledde till att bildningsväsendet diskuterade med Helsingforsregionens trafik (HRT) om att köpa åtminstone en tågtur klockan 9.05. 

Den nya tågförbindelsen skulle enligt kollektivtrafikbolaget HRT:s beräkningar kosta 60 000 euro om året. Sjundeås andel enligt den nuvarande kommunandelsfördelningen för tågtrafik skulle vara 2,3 procent, alltså cirka 1 380 euro om året.  Den största delen av kostnaderna skulle rikta sig till andra kommuner, i synnerhet till Esbo, vars politiker måste också övertygas.