VR slutar sälja biljetter vid fem stationer 

Här på Helsingfors järnvägsstation kan man fortfarande köpa tågbiljetter. Foto: VR

Arbetsuppgifterna för personalen vid fem av det ledande finländska järnvägsbolaget VR:s serviceställen upphör.

Det statliga järnvägsbolaget VR meddelar att man slutar sälja biljetter manuellt vid järnvägsstationerna i Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Dickursby i Vanda och Uleåborg. Tågbiljetter kan fortsättningsvis köpas från biljettautomater och R-kiosker samt på nätet.

VR motiverar beslutet med att försäljningen av biljetter vid serviceställena minskat betydligt. I fjol såldes endast sex procent av tågbiljetterna vid järnvägsstationernas serviceställen, uppger VR.

VR meddelade om planerna på att stänga serviceställena i maj och inledde samarbetsförhandlingar som gällde personalen vid dessa serviceställen.

Samarbetsförhandlingarna omfattade 13 anställda. I och med VR:s beslut att stänga serviceställena upphör personalens arbetsuppgifter.