Planeringen av järnvägen österut startar i Finland

Berörda kommuner ska senast den 31 augusti 2020 meddela sitt intresse för kapitalisering av ett projektbolag för planering. Foto: Creative Commons Lic. kredit: Didgeman

Planeringen av järnvägen till östra Finland inleds. En förutsättning är att det ska finnas andra ägare än staten i det projektbolag, som bildas. När projektbolaget bildas ska staten äga minst 51 procent.

Projektbolagets ansvarsområde och uppgifter omfattar planeringen och finansieringen av planeringen fram till byggstarten.

Enligt en preliminär uppskattning uppgår planeringskostnaderna för järnvägsförbindelsen Borgå-Kouvola till cirka 70 miljoner euro och för järnvägsförbindelsen Borgå-Kotka-Luumäki till cirka 110 miljoner euro.

Kommunerna ska senast den 31 augusti 2020 meddela sitt intresse för kapitalisering av ett projektbolag för planering.

Nyligen kom den finländska staten, kommunerna och Finavia överens om att bilda projektbolag för planeringen för den så kallade Finlandsbanan, som ska gå från Helsingfors till Tammerfors och vidare norrut, och för det planerade snabbtåget mellan Helsingfors och Åbo.