Göteborgs nya containerterminal rymmer vagnset på 350 meter

Det 360 meter långa och 60 meter breda tältet är på plats på Sveaterminalens yta sedan ett par veckor tillbaka. Bild: Göteborgs Hamn

Mellan Göteborgs hamns container- och roroterminaler färdigställs just nu en helt ny omlastningsterminal. Terminalen kommer att ta emot inkommande skogsprodukter på järnväg från de svenska bruken och lasta om produkterna till containrar för vidare transport ut i världen. Totalt kommer volymer motsvarande mellan 60 och 100 000 tjugofotscontainers att hanteras på terminalen.

Terminalen är järnvägsansluten och rymmer ett 350 meter långt vagnset. Därmed kan känsliga produkter som exempelvis pappers- och massarullar köras på järnväg direkt in i hallen, lastas om från järnvägsvagn till container under tak för att sedan lastas ombord på fartyg. Idag kommer cirka 60 procent av Göteborgs hamns containervolymer till eller från hamnen på järnväg. Det är en andel som placerar Göteborgs hamn i absolut världsklass på järnvägssidan.

– Det är ett resultat av långsiktiga investeringar i hamnens Railportkoncept som knyter ihop hela Sverige med Göteborgs hamn via järnväg, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Bland investeringarna märks den pågående utbyggnaden till dubbelspår på Hamnbanan, och bygget av Arken Kombiterminal som redan bidragit till en kraftigt minskad lastbilstrafik i Göteborg. En annan satsning är APM Terminals modernisering och kapacitetsökning på APM Terminals järnvägsharpa som lastar och lossar tåg inne i containerterminalen.

Göteborgs hamn har också ett av världens mest offensiva klimatmål, där man åtagit sig att minska hela hamnens koldioxidutsläpp med 70 procent till och med 2030. En av nycklarna för att nå målet är att fortsätta satsa offensivt på Railportkonceptet och öka andelen järnvägsburet gods ytterligare.