Skanska tar järnvägskontrakt i Norge

Vestfoldlinjen ska utvecklas. Foto: Bane Nor

Skanska ska bygga järnväg i Vestfold, Norge, ett kontrakt värt cirka 330 miljoner kronor. Avtalet är tecknat med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny järnvägssträcka i Vestfolds län, Norge.

Kontraktet inkluderar flyttning av massor, ombyggnad av offentlig infrastruktur samt andra tillhörande vatten- och avloppsarbeten. Byggnationen påbörjas i juni 2020 och byggtiden är 20 månader.