Spårvagnsdepån i Brunnshög färdigställd

Spårvagnsdepån i Lund väntar på de första vagnarna. Foto: NCC

På uppdrag av Lunds kommun och Region Skåne har NCC byggt en spårvagnsdepå för Lunspårvagnar. Uppdraget är en del av Lunds kommuns och Region Skånes gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och forskningsanläggningen ESS.

Spårvagnsdepån har uppförts i närheten av ESS, som en sista punkt i spårvägslinjen. Depån innehåller utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer, kontor samt uppställningsplats för spårvagnarna. 

Nu har Skanska och NCC lämnat över spårvagnsdepån i Brunnshög till Regionfastigheter, förvaltningen som ansvarar för Region Skånes hus och byggnader. Därmed är själva bygget av spårvagnsdepån att betrakta som klart. Nu återstår det att slutföra några specialinstallationer inne i depån samt en del utbildningar för personal.

I slutet av juni flyttar spårvägens trafikledning in i depån som blir deras nya bas. I början av juli anländer den första spårvagnen - Åsa-Hanna - till Lund. Åsa-Hanna ska hjälpa till att utföra tester inne i depån. De andra spårvagnarna anländer sedan efter hand och vagnarna ska också testköras på Lunds spårväg.