Danmark lanserar nytt system för trafikinformation

Exempel på den nya skärmdesignen i Danmark. Foto: Banedanmark

En ny skärmdesign, utvecklad i samarbete med passagerare och noggrant testad av många pendlare och passagerare rullas nu ut i Danmark. Till att börja med är det järnvägsstationer på Jylland och Fyn som kommer att dra nytta av de nya tavlorna. Efter sommarsemestern kommer införs systemet i östra Danmark.

Den nya designen har testats noggrant med avseende på läsbarhet och användarvänlighet. Den nya skärmdesignen gör det lättare att se var på plattformen passagerare skall ställa sig för att komma till den vagn som man har en biljett till.

En ny funktion visar tågets ankomsttider på alla efterföljande stationer och det kommer nu att vara enkelt med åtkomst för rullstol, barnvagn eller cykel vilket visas med ikoner på skärmen. Bland förbättringarna är också att skärmen räknar ner till avgång, så som det görs på S-tågen i Köpenhamn.

– Vi lanserar nu en grafisk design med animationer och ikoner för att göra det enklare för våra resenärer. Under hela projektet har användarna involverats och testat olika versioner av designen. Vi har fått många bra och användbara synpunkter och nu har vi därför gjort skärmarna mer läsbara med större kontrast och tydligare text, säger trafikinformationschef Pernille Jørgensen, chef för Banedanmarks och DSB:s gemensamma trafikinformation.