Arbetet med förlängningen av Edmontons tunnelbanenät inleds

Tunnelbanestationen Corona (den heter faktiskt så) i Edmontons metro, som för närvarande förlängs. Foto: Wikimedia, kredit: MLNW

Förlängningen och bygget av en 1,5 kilometer lång första fas av kanadensiska miljonstaden Edmontons Metro-linje Northwest, har börjat från stationen Northern Alberta Institute of Technology (Nait) till Blatchford.

Förlängningen, utförs av kollektivtrafikbolag MLNW, löper ut ifrån en ny station vid Nait, i nordlig riktning genom Blatchford - distriktet.

Fas 2, som handlar om en ny sträcka på 9,4 kilometer från Blatchford, ansluter till viktiga aktivitetscentra längs trafikled 113A och vidare västerut längs 153:e Avenue till Campbell Road.

Blatchford är en ny stor stadsdel som kommer att ligga på en 216 tunnland stor areal där det tidigare existerade en flygplats.

Området, där det en dag kommer att bo 30 000 invånare, kommer enbart att använda förnybar energi och vara koldioxidneutralt till 100 procent, vilket avsevärt minskar regionens koldioxidavtryck.

Tunnelbaneförlängningen gör det möjligt att transportera 8000 passagerare om dagen när den öppnar 2024 eller 2025. Kapaciteten förväntas stiga till 17 600 inom 20 år efter sträckans öppnande.

I mars 2019 enades den kanadensiska regeringen om att bidra med mer än 1 miljard dollar för utvidgning av stadens tunnelbanenät, inklusive 127 miljoner dollar för den första fasen av förlängningen.