Vossloh slutför försäljningen av lok-divisionen till kinesiska CRRC

Vosslohs riktar fokus helt och hållet på infrastrukturprodukter för järnvägen och service. Foto: Vossloh

Vossloh slutförde nyligen försäljningen av företagets lokomotivverksamhet till CRRC:s dotterbolag, CRRC Zhuzhou Electric Locomotive (CRRC Zelc).

Slutförandet av försäljningen skedde efter det tyska federala kartellkontorets godkännande av transaktionen den 27 april inklusive alla andra officiella godkännanden som krävs i Tyskland och utomlands.

- Försäljningen av vår Kiel-baserade lokomotivverksamhet är en extremt viktig milstolpe i Vosslohs strategiska utveckling, säger Oliver Schuster, Vosslohs VD.

- Det markerar slutet av vårt företags grundläggande omgestaltning under flera år. Från och med nu kommer Vosslohs fokus helt och hållet riktas på järnvägsinfrastrukturprodukter och - service. Jag är glad över att vi i CRRC Zelc har hittat en stark, pålitlig och framför allt långsiktig köpare för vår tidigare lokomotiv. Vi är övertygade om att framtidsutsikterna för lokomotiv kommer att förbättras avsevärt med CRRC ZELC som ny ägare. 

Genom avskedet från lokomotivsegmentet har Vossloh sålt den återstående enheten av tre som utgör dess transport-division. Järnvägsfordon och elsystem såldes till Stadler 2015 respektive till Knorr Bremse år 2017.