Fler resande i den danska kollektivtrafiken

Danmark återgår till normal drift i kollektivtrafiken. Foto: Banedanmark

Med de gradvisa lättnaderna av restriktioner i Danmark förväntas fler resenärer i kollektivtrafiken. Resenärer uppmuntras fortfarande att så långt som möjligt undvika rusningstrafik. De nya rekommendationerna från Socialstyrelsen om att förhindra spridning av covid-19 innebär att transportföretagen kommer att använda mer av järnvägens kapacitet.

Kollektivtrafiken har fungerat med praktiskt taget normal drift sedan den första fasen av smittspridningen. Järnvägsoperatörerna har säkerställt möjligheten till avstånd mellan passagerarna. Nu har Socialstyrelsen lagt nya rekommendationer om förebyggande av spridning. Rekommendationerna innebär att avståndskravet sänks och det finns ett större fokus på god hygien.

Socialstyrelsen rekommenderar att man håller ett fysiskt avstånd på 1 meter och särskilt undviker att vara nära om du är ansikte mot ansikte. Socialstyrelsen rekommenderar också att när du reser bland många människor och på platser med många kontaktpunkter, till exempel i kollektivtrafik.

– Det är ett gemensamt ansvar för transportföretagen, kunderna och arbetsplatserna att vi kan göra kollektivtrafikarbetet effektiv och hälsomässig, nu när vi återigen förväntar oss  fler passagerare, säger transportminister Benny Engelbrecht.

– Vi måste fortfarande hålla avstånd från varandra - rekommendationen är 1 meter. Det är transportföretagens uppgift att använda kollektivtrafikens kapacitet, som de tycker är bäst lämpad inom ramen för hälsoprofessionella rekommendationer. Samtidigt bör resenärer fortsätta att uppmärksamma på varandra.