Spanska Renfe återinförde normal service inom kollektivtrafiken.

Renfes pendeltåg på stationen i Barcelona. Foto: Wikipedia, credit: EFJT Curses

Europeiska passageraroperatörer ökar gradvis järnvägstrafiken sedan början av maj 2020.

Spanska passageraroperatören Renfe startade igen tågtrafiken enligt en fullständig tidtabell för pendlare den 11 maj eftersom företaget strävar efter att kunna erbjuda den nödvändiga tågkapaciteten som krävs för upprätthållandet av tillförlitlig social distans inom kollektivtrafiken.

Operatören har utfärdat ett antal rekommendationer för åtgärder inom kollektivtrafiken, inklusive strikt bevarande av social distans, krav på ansiktsmask för passagerare och personal, Resorna bör genomföras endast när det är absolut nödvändigt.

Renfe kommer att inleda en offentlig informationskampanj som beskriver rekommendationerna under maj.

Ledande spanska infrastrukturföretaget Adif inför också åtgärder för att upprätthålla social distans på stationer, inklusive på Barcelona Sants, där passagerare som kommer in på stationen hålls åtskilda från de som lämnar stationen gemensamt med tunnelbaneresenärer och användare av parkeringsplatser.

Portugisiska tågen (CP) återställde tågtrafiken för alla pendlare och regional service den 4 maj. Men fjärrtågtrafik fortsätter dock att följa den limiterade tidsplanen som infördes den 14 april.

Den tyska regionala operatören DB Regio startade den 5 maj 90 procent av trafiken enligt företagets vanliga tidtabell, vilket var den första milstolpen på väg till full drift.