Största anbudet för driften i Berlins S-Bahns historia

Infordrar största anbudet i Berlins S-Bahns historia. Foto: S-Bahn

Anbudsgivare kommer att inbjudas för kontraktet att driva de nord-sydliga och öst-västra grupperna i Berlin S-Bahn från slutet av december 2027. Delstaterna i Berlin och Brandenburg har enats om en gemensam strategi för anbudsprocessen "efter intensiva samtal" för att övervinna tidigare skillnader.  Det största anbudet i Berlins S-Bahns historia är avsett att säkerställa effektiv konkurrens, som myndigheterna hoppas kommer att resultera i rimliga priser och genomgående hög kvalitet.

Upphandlingen delas upp i fyra separata partier som omfattar driften av servicegrupperna Nord-Syd och Stadtbahn och leverans och underhåll av nytt rullande materiel. Anbudsgivare kommer att kunna ansöka om något av de fyra enskilda kontrakten, för hela paketet eller för någon av fyra kombinationer.