DB investerar mera i bullerminskning vid järnvägen

DB:s mål är att minska bullret från järnvägstrafiken med 10 decibel jämfört med år 2000:s nivåer, vilket skulle betyda att bullernivån halveras. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn(DB) satsade 118,6 miljoner euro på bullerreducerande åtgärder längs det tyska järnvägsnätet under 2019.

Det är en ökning på 97,8 miljoner euro jämfört med 2018.  Skyddsväggarnas totala längd uppgick i april 2020 till drygt 600 kilometer.

Sedan DB lanserade sitt program för bullerminskning år1999 har 1,9 miljarder euro investerats i olika åtgärder längs mer än 1800 kilometer spår. Resultatet blev att tiotusentals lägenheter fick sänkt bullernivå.

Under de närmaste åren planerar DB och den federala regeringen att investera ytterligare hundratals miljoner euro i bullerreducerande projekt i centrala Rhendalsregionen, Inntal och längs floden Elbe mellan Dresden och gränsen till Tjeckiska Republiken.

Detta uppnås, enligt DB, genom att brusreducerande väggar installeras längs linjerna samtidigt som man monterar in brusreduceringsteknologi i själva tågen.

DB genomför 108 bullerkyddsprojekt, varav 65 kommer att slutföras under 2020 längs 156 kilometer spår. Ytterligare 131 projekt befinner sig på planeringsstadiet. DB installerar också så kallade ”viskande bromsar” för att minska bullret från godsvagnar.

Drygt 90 procent av tågflottan utrustas med denna teknologi år 2020. I slutet av 2020 kommer bromsarna att ha installerats över hela DB Cargos verksamma flotta i Tyskland.

Dessutom planeras framtida investeringar på 130 miljoner euro för 35 enskilda projekt, som planeras under de kommande åren för landets sydvästra och södra regioner.