Sweco tar ombyggnaden av järnvägen i centrala Gävle

Ordervärdet på Swecos uppdrag uppgår till 22 miljoner kronor. Foto: Sweco

Nu börjar nästa fas i arbetet med att planera ombyggnaden av järnvägen centralt i Gävle. Syftet är bland annat att den nya regionaltågsstationen Gävle Västra, intill Gävle sjukhus, ska kunna trafikeras av all järnvägstrafik i regionen: Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra Stambanan. Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en järnvägsplan för fem spår norr om Gävle C. Sträckan, som är fem kilometer lång, kommer att möjliggöra för trafik från både Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra Stambanan. I arbetet ingår också att planera för den nya stationen för regionaltåg i Tolvfors/Gävle sjukhus, Gävle Västra. Ordervärdet uppgår till 22 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada för att Sweco fått förtroendet att bistå i utvecklingen av järnvägssträckan mellan Gävle C och Gävle V. Detta projekt är en viktig del i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för utökad hållbar järnvägstrafik i landets mellersta och norra delar, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet

Ytterligare en del i uppdraget är att anpassa lösningen så att den fungerar både för Gävles nuvarande godsbangård och för en framtida lokalisering utanför stadens centrala delar.

– Beroende på förutsättningar skulle en ny lokalisering, där järnväg och godsbangård flyttas, öppna för hållbar stadsutveckling som exempelvis nya centralt belägna bostadsområden, säger Tomas Andersson, uppdragsledare på Sweco.