Österrike beviljar provisoriskt trafiktillstånd till ÖBB och Westbahn för sträckan Wien - Salzburg

Utsikt över Wiens nya centralstation från stadens Bahnorama-torn. Foto: Wikimedia, kredit: DALIBRI

Österrikes federala Klimatskyddsministerium har beviljat Westbahn och Österrikes federala järnvägsbolag (ÖBB) ett så kallat temporärt offentligt trafiktillståndsavtal (PSO) för att bedriva tågtrafik mellan Wien och Salzburg.

Fram till coronaviruspandemin bedrevs järnvägstrafiken mellan Wien och Salzburg kommersiellt av både Westbahn och ÖBB utan statligt stöd.

Båda operatörerna har därmed sänkt frekvensen på rutten på grund av den minskade efterfrågan.

Den österrikiska regeringen säger dock att den vill behålla kollektivtrafiken på järnvägen i form av basis-service och stärka dess roll som ryggrad för mobilitet trots Covid-19-pandemins negativa effekter.

Detta är första gången som Westbahn, som är en privat operatör med öppen åtkomst, och statligt ägda ÖBB behandlas lika av regeringen.

- Detta är en välkommen, och obyråkratisk åtgärd som vidtas mot bakgrund av coronavirus-krisen för att kunna garantera trafiken på en annars ekonomiskt hållbar sträcka, säger Westbahn.

Den nya tidtabellen började gälla den 20 april och löper provisoriskt under de kommande tre månaderna.

Westbahn och ÖBB kommer var för sig att kunna använda sig av ett tåg varannan timme, mellan Wien, Linz och Salzburg, alternerande mellan respektive operatör.

Westbahn-tåg kommer att köra från Wien West via Meidling istället för Hütteldorf, medan ÖBB-tåg kommer att serva Wiens centralstation.

Westbahn-tåg kommer också att göra ett ytterligare stopp i Tullnerfeld, St Valentin och Neumarkt-Köstendorf för att stämma med ÖBB:s tidsplan. ÖBB driver också en 1-timmeservice med begränsad stopp på rutten.