Skanska bygger höghastighetsjärnväg i Storbritannien

High Speed 2, HS2", är under konstruktion i Storbritannien. Karta: National Rail

Skanska har, som en del av ett joint venture med Costain och Strabag, tecknat avtal med HS2 Ltd om att påbörja slutgiltig design samt byggnation av den södra delen av den första fasen av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg. Skanska kommer att inkludera cirka 13,9 miljarder kronor, i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2020.

Avtalet omfattar utformning och byggnation av större tunnlar vid infarten till Londonterminalen vid Euston station. Till dags dato har joint venture-avtalet med HS2 Ltd omfattat att genomföra schemaläggning och förberedelser på plats för anläggningsarbetet. Det nya avtalet, som förväntas slutföras under 2026, markerar övergången till slutgiltig design samt byggnation.

Avtalet förväntas skapa över 6 000 nya jobb, varav 1 500 i samriskbolaget och över 4 800 i leverantörskedjan.