VR stängde sina tågrestauranger

En bild från förgången tid. Finländska tågoperatören VR har stängt sina restauranger på grund av minskat antal matgäster. Foto: VR

Den finländska järnvägsoperatören VR:s beslut att stänga restaurangerna trädde i kraft i början av april 2020. Samma gällde nattågen till Kolari .

VR:s fjärrtrafik genomgår stora förändringar på grund av nuvarande krisen. Alla VR:s restaurangtjänster stängs från och med lördag. Beslutet omfattar också försäljningen av matvaror och drycker från VR:s kafévagnar. Den mat som blir över ska doneras till välgörande ändamål i den utsträckning som det är möjligt, uppger VR.

Nattågen till Kolari ställdes in fram till den 14 juni på grund av minskad efterfrågan under den nuvarande krisen. 

Nattågstrafiken till Rovaniemi och Kemijärvi fortsätter däremot normalt som tidigare. De som har bokat en plats på nattåget till Kolari kan avboka resan avgiftsfritt, skriver VR i ett pressmeddelande.

VR ska också se över sina tidtabeller och lägga ned cirka 15 procent av alla avgångar i förebyggande syfte från och med mitten av april. En del av VR:s biljettförsäljningskontor ska också stängas på grund av att allt färre kunder besöker biljettkontoren.