Utan tåget stannar Sverige

Håll i gång svensk tågtrafik menar Tågföretagen. Foto: Tågföretagen

Den svenska persontrafiken med tåg går ner på en nivå som ger begränsade förutsättningar att stödja samhället i det kritiska läge Sverige befinner sig i. Det skrev Tågföretagen i en debattartikel i Svenska dagbladet. Tågföretagen var också medförfattare till ett öppet brev till regeringen från den samlade transportbranschen med huvudfokus på branschspecifika insatser för att kunna säkerställa transporterna.

Tågföretagens arbete med lösningar på den akuta krisen syftar till att kunna erbjuda en basnivå av service och att såväl person- som godstransporter måste kunna växla upp snabbt när samhället återvänder till det normala. En liten tröst är att riksdagen klubbat igenom förslaget om korttidspermittering som innebär att även kollektivtrafik som bedrivs i privat regi, men finansieras av det allmänna, också ska ha rätt till stöd vid korttidsarbete.

Folkhälsomyndigheten har återkommit med riktlinjer gällande kollektivtrafik. Trots att Tågföretagen haft en nära dialog med Folkhälsomyndigheten blev utfallet inte riktigt det man förväntat sig och ett stort ansvar lades på verksamhetsutövarna att se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel, begränsa antalet passagerare per fordon och informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

De regelbundna hälsokontrollerna av lokförare har identifierats som ett område som riskerar påverka trafiken på järnvägen. För att säkerställa trafiken arbetar Transportstyrelsen med två spår gällande de periodiska hälsoundersökningarna och bland annat möjligheten att förlänga tidsfristerna för undersökningarna.

Källa: Tågföretagen