EU-kommissionen vill göra 2021 till järnvägens år

EU:s transportkommissionär Adina Vălean debatterar kring EU-direktiven, som har lett till en stor ökning av antalet privata fraktföretag. Ändå dominerar nationella företag fortfarande majoriteten av trafiken. Foto: EPP.

EU-kommissionen föreslog nyligen att 2021 ska bli Europaåret för järnvägen med en rad evenemang, kampanjer och initiativ för att ”framhålla järnvägen som ett hållbart, innovativt och säkert transportslag”.

– Det är inget tvivel om att järnvägstransport ger stora fördelar inom de flesta områden – hållbarhet, säkerhet, och även hastighet – om den bara organiseras och genomförs enligt 2000-talets principer, sade EU:s nya transportkommissionär rumänskan Adina Vălean i ett uttalande.

Europeiska järnvägsreformen har genomförts genom flera EU-direktiv. Direktivets syfte är att skapa ett mer effektivt järnvägsnät genom att skapa mer konkurrens och avskaffa nationella monopol. Därför är medlemsstaterna skyldiga att se till att organisationer som driver infrastrukturen (spår, signalanläggningar etc.) och tjänsteleverantörer (persontransport och godstransport) är separata enheter. 

Dessutom tillåts järnvägsföretagen från alla medlemsstater att bedriva tjänster på de andra ländernas järnvägsinfrastruktur, både genom persontransporter och godstransporter. Även om det första direktivet av vissa betraktades som en privatisering av järnvägen, finns det inget krav i denna lagstiftning. Processens huvudmål var att ta bort monopol från europeiska järnvägar för att öka konkurrenskraften.

Direktiven har lett till en stor ökning av antalet privata fraktföretag. Ändå dominerar nationella företag fortfarande majoriteten av trafiken. Till exempel har Deutsche Bahn expanderat markant på godsmarknaden genom förvärv inklusive holländska, brittiska och danska företag. Det franska statliga järnvägsföretaget SNCF har också expanderat genom förvärv. 

Denna expansion har ökat rädsla för att liberalisering av godsmarknaden kommer att leda till försvagad konkurrens med få och stora aktörer. Inom persontransportsektorn har nya stora företag dykt upp på tågmarknaden som FirstGroup, Veolia och Arriva. I Storbritannien har ökad konkurrens lett till praxis som inte nödvändigtvis är förenliga med arbetarnas rättigheter.