Shift2Rail tar helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa

Järnvägen har EU:s lägsta koldioxidutsläpp. Foto: Trafikverket

EU-projektet Shift2Rail tar ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Målet är att på ett hållbart sätt stärka den europeiska industrin, att skapa jobb och att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens transportbehov. Järnvägen ska vara ett inkluderande, prisvärt och tillgängligt alternativ för resor och transporter. Järnvägen är det mest miljöanpassade transportsättet och därför är satsningarna på en konkurrenskraftig järnväg ett angeläget uppdrag för Trafikverket.

Sverige ska vara med och skapa lösningar för hur kapaciteten i järnvägssystemet kan nyttjas så effektivt som möjligt. Sverige ska också bidra till att utveckla metoder för prediktivt underhåll där sensorer i anläggningen och i fordon ger signal om när de behöver bytas ut eller repareras. Shift2Rail har också fokus på effektivare godstransporter, bland annat genom att skapa förutsättningar för längre och tyngre tåg, samt ökad automatisering och digitalisering.

– Som deltagare i EUs forskningsprogram Shift2Rail både bidrar vi och drar nytta av målsättningen att stärka industrin, skapa jobb och att utveckla ett hållbart, sammanlänkat europeiskt järnvägssystem, Säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

– Järnvägen har den lägsta delen av EU: s koldioxidutsläpp med 1,5 procent. Därför investerar vi i framtida utveckling och europeisk forskningsverksamhet inom Shift2Rail. I en globaliserad värld stoppar transporten inte vid landets gränser - inte heller kan nyckeltekniker för ett järnvägssystem utvecklas nationellt eller av enskilda företag. Det kräver samverkan med hela branschen, säger Bo Olsson, programansvarig för Shift2Rail i Trafikverket